-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2449 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا سلسله اساتيد مرحوم شاه آبادي، استاد عرفان حضرت امام(ره) مشخص است؟ آنان را بيان فرماييد. شيوه تربيتي مرحوم آيت اللَّه شاه آبادي بر چه مبنايي بوده است؟

مرحوم ميرزا محمد علي شاه آبادي در سال 1347 هجري قمري از تهران به قم آمد و تا سال 1354 به مدّت هشت سال در قم ماندگار شد. در تمام اين مدّت امام خميني(ره) مسائل عرفاني را از محضر ايشان بهره برد.

مرحوم شاه آبادي جامع معقول و منقول بود و در فلسفه و عرفان شاگرد مرزاي جلوه و ميرزاي اشكوري بوده است. در منقول و فقه و اصول شاگرد حاج ميرزا حسن آشتياني و آخوند خراساني و ميرزا محمّد تقي شيرازي بوده است. مرحوم شاه آبادي در سال 1369 هجري قمري در تهران درگذشت.

امام خميني در نوشته هابش از اين استاد بارها ياد ميكند و با عنوان: شيخ بزرگوار ما، جناب عارف باللَّه، شيخ محمد علي شاه آبادي، شيخنا العارف الكامل، از وي ياد ميكند. امام(ره) در كتاب شرح دعاي سحر سيزده مورد از آقاي شاه آبادي به بزرگي ياد ميكند.

البته امام(ره) غير از مرحوم شاه آبادي در عرفان استادهاي ديگري مانند مرحوم ميرزا جواد ملكي تبريزي، ميرزا علي اكبر يزدي، مرحوم ارباب، ميرزا ابوالحسن رفيعي قزويني داشته است.(1)

پي نوشتها:

1. با استفاده از مجله حوزه، شماره 94 و 95، ويژه صدمين سال تولّد امام خميني(ره)، ص 470، با تلخيص.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.