مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24491 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اگر خداوند از حقش در روز قيامت مي گذرد پس چرا اعمال نيك تارك الصلاه مقبول نيست؟
الف) البته درست است كه نماز حق اللَّه است و خداوند در بعض موارد نسبت به بعضي افراد ممكن است از حق خودش بگذرد، لكن اين بدان معني نيست كه در قيامت فقط به حق الناس توجه مي شود. بل به اين معني است كه اگر در مواردي از حق خودگذشت، ليكن از حق ديگران نمي گذرد، زيرا ظلم به آنها است. ب ) آنچه در حديث آمده و شنيده ايد كه «اول چيزي كه در قيامت مورد محاسبه قرار مي گيرد نماز است و در صورت پذيرفته شدن آن اعمال ديگر هم پذيرفته مي شود و الا نه»: اولاً، بيانگر اهميت واقعي نماز است. ثانياً، براي بيان اين نكته است كه يك الگو براي معرفي مؤمن واقعي به ما نشان بدهد و بفرمايد مؤمن حقيقي اهل نماز واقعي است و چنين فردي كارهاي ديگرش هم درست است زيرا طبق آنچه در آيه 45 سوره عنكبوت آمده {H{/Bإِنَّ اَلصَّلاةَ تَنْهي عَنِ اَلْفَحْشاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ{w10-16w}{I29:45I}/}H}؛ {Mبدرستي كه نماز انسان را از هر كار خلاف و گناه باز مي داردM} و بديهي است كسي كه اهل چنين نمازي باشد همه حقوق ديگر اعم از حق اللَّه و حق الناس را هم رعايت مي كند و لذا در قيامت با توجه به اين كه نمازهاي او مورد قبول واقع مي شود معلوم مي شود كه ساير كارهايش نيز نياز به بررسي ندارد. لازم به ذكر است كه اين بررسي براي روشن شدن مطلب براي خود شخص است و الا خداوند عالم كه آگاه به همه امور است و نياز به اين كار ندارد. ثالثاً: نماز تأثير كليدي و واقعي در ديگر اعمال انسان دارد و قيامت ظرف ظهور اين تأثير است. ج ) تجربه نشان داده است اكثر كساني كه اهل حق الناس و كارهاي خلاف هستند يا اهل نماز نيستند و يا اگر نماز هم مي خوانند نماز آنها را داراي روح تعبد كه قلباً معتقد به مبدأ و معاد باشد نكرده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.