مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24508 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

انتظار در زمان غيبت امام زمان(عج) چه معنايي دارد و مقصود از انتظارفرج چيست؟
درك دقيق معناي انتظار مبتني بر فهم جامع انديشه مهدويت است وانديشه مهدويت را بايد با توجه به مجموعه معارف اسلامي و در راستاي هدف كلي دين اسلام ديد. بنا بر آموزه هاي ديني، مهدي(عج) روزي ظهور كرده و وعده هاي الهي را به اجرا درمي آورد او برپا كننده حكومت صالحان مي باشد و مؤمنان به ميزان ايمان وعمل صالحشان در حكومت مهدي(عج) قرب و منزلت دارند. اين انديشه پاياني زيبا و نوراني براي جريان زندگي انسان تصوير ميكندو عامل شعله ور شدن اميد در دل هاي مؤمنين است. اميد به ظهور مهدي(عج) همان اميد به خداست. اميد موتور حركت انسان در زندگي است و اميد به مهدي(عج) عامل حركت استوارتر انسان در مسير خوبي ها يعني همان هدف اصلي دين مي باشد. مقصود از انتظار فرج، اميد ودلبستگي به مهدي(عج) است. بنابراين انتظار فرج مقصود دين به تعبير شهيد مطهري، انتظاري سازنده و نگه دارنده، تعهدآور، نيروآفرين و تحرك بخش است. به گونه اي كه خود نوعي عبادت و حق پرستي است. برخي به خطا به گونه اي انديشه مهدويت را تصوير مي كنند كه انتظار براساس آن به معناي كمك به رشد ظلم و فساد و پرشدن دنيا از گناه مي باشد در حالي كه بي شك چنين اموري با هدف دين بيگانه است، بنابراين انتظار و عشق به مهدي؛ يعني، عشق به همه خوبي ها و اميد اقامه همه خوبي ها در دنيا اين عشق و اميد عاملي است كه انسان را وامي دارد تا هر چه بيشتر و محكم تر در راه خوبي ها قدم بردارد، پس انتظار فرج مسؤوليت آفرين است. بحث در اين موضوع نياز به مطالعه بيشتري دارد. منابع زير بسيار مفيد است: 1- قيام و انقلاب مهدي، شهيد مطهري، صدرا، تهران (اين كتاب اساساً به معناي انتظار پرداخته است). 2- امامت و مهدويت، آيت الله صافي، انتشارات اسلامي قم، 1375 (اين اثر به مجموعه اي از بحث ها پيرامون امام مهدي(عج) پرداخته و خصوص بحث انتظار نيز يكي از فصلهاي كتاب است، ج 1، صص 351 - 398).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.