مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24510 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

آيا نفس اماره ما را گمراه مي كند، يا وسوسه شيطان، يا هر دو يكي است؟
شيطان (ابليس) غير از نفس اماره مي باشد. نفس اماره وسوسه گر دروني است و شيطان وسوسه گر بيروني. البته گاهي به نفس اماره، «شيطان نفس» مي گويند. بنابراين شيطان در معاني مختلفي به كار گرفته مي شود: الف) ابليس كه همان شيطان جني معروف است كه بر اثر خودداري از سجده بر آدم، از درگاه الهي رانده شد. ب ) هرگونه عامل شر، اعم از نفس اماره، انسان هاي بد (شياطين انسي) و يا عوامل طبيعي مانند ميكرب و... بنا بر آنچه كه در روايتي آمده فرموده اند: «شيطان مانند خون در بدن انسان ها جريان دارد»، {V(كافي، ج 2، ص 440 - نيز، ج 8، ص 113)V}. از طرفي از آيات و روايات ديگر استفاده مي شود كه شيطان موجود ديگري است، لذا از جمع اين دو دسته آيات و روايات اين طور نتيجه مي گيريم كه انسان داراي نفسي است كه مرتباً او را به كارهاي بد امر مي كنند و در قرآن و روايات از آن به عنوان نفس اماره بالسوء يعني امر كننده به بدي ها ياد شده است. شيطان بيروني حكم راهنما و وسوسه كننده اين نفس را دارد. در مقابل خداوند دو حجت و راهنما براي ما قرار داده است يكي حجت و چراغ باطن كه عقل و فطرت است و در مقابل نفس اماره، انسان را به كارهاي شايسته دعوت مي كند. از خارج هم انبياء و ائمه و علماء و اولياء را قرار داده كه عقل را شكوفا و رهبري كنند و انسان را به سرچشمه سعادت برسانند، بنابراين مي توان گفت نفس و شيطان هر دو در گمراهي انسان نقش دارند، يكي از طريق كشش هاي دروني و ديگري با وسوسه و تحريك بيروني. ليكن شيطان بيروني هيچ سلطه اي بر آدمي ندارد و اين خود انسان است كه وسوسه هاي شيطان را مي پذيرد و به حكم نفس اماره تن مي دهد و يا به مقابله با آن برخاسته و به حكم عقل و شرع و فطرت تسليم مي شود. به عبارت ديگر انسان از نظر «دروني» داراي استعداد و توانمندي ارتباط با عوامل «بيروني» مي باشد كه مرتبه عقلاني روح او با فرشتگان در ارتباط قرار مي گيرد و مرتبه نفس اماره روح او با شيطان در ارتباط قرار مي گيرد و علاوه بر آن «روح آدمي» توانايي تدبير و اولويت دهي و اختيار به كارگيري هر كدام از مراتب را نيز دارا مي باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.