مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24511 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:14

چرا امام زمان(عج) با افرادي مثل من در ارتباط نيست؟ علت غيبت امام زمان(عج) چيست؟ وظيفه ما در زمان غيبت چيست؟
اصلاً بنا نيست امام زمان به طور مستقيم با شيعيان خودش اعمّ از خوب يا بد در ارتباط مستقيم باشد به اين معني كه مستقيماً به حضور او برسند. به جز در مواردي استثنايي كه خود حضرت اين افتخار را براي لحظاتي به برخي از دوستان و شيعيان خود داده اند. هر چند همه مردم و به طور خاص محبّين و شيعيان آن حضرت به نحو غير مستقيم از الطاف و بركات و هدايت هاي آن حضرت بهره مند مي شود، (نهج {Vالبلاغه، خطبه 146، ينابيع المودة، ج 2، ص 217)V}. اگر مانعي وجود نداشت قهراً آن حضرت به طور مستقيم در ارتباط با مردم مي بود لكن خداوند كه افعالش بر طبق مصالح و در نهايت استحكام است، آن حضرت را از ديده ها پنهان نگه داشته است لذا غيبت حضرت علت و حكمت و فلسفه اي دارد. اگر چه فلسفه اين غيبت و حكمت آن به طور كامل براي ما معلوم نمي شود مگر بعد از ظهور آن حضرت، {V(الاحتجاج، طبرسي، ج 2، ص 376 و كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ج 2، ص 482، حديث 11)V}. امّا در روايات ما، برخي از حكمت هاي غيبت بيان شده است: 1- به سبب غيبت، از خطر قتل نجات مي يابد و بدين سان زمين خالي از حجت نمي ماند، {V(اثبات الهداة، ج 6، ص 437)V}. 2- به سبب غيبت، از بيعت كردن با حاكمان ستمكار محفوظ مي ماند، (بحارالانوار، {Vج 51، ص 152)V}. 3- خداوند به سبب غيبت، بندگان خود را آزمايش و امتحان مي كند، (بحارالانوار، ج {V52، ص 113)V}. از طرف ديگر به اين نكته بايد توجه داشت كه ارتباط مستقيم سهل آن حضرت با افراد نيز زمينه ساز سوء استفاده ها و ادعاهاي دروغين بسياري مي شود و به اين وسيله زمينه هاي فريب بسياري از توده ها فراهم مي گردد. از اين رو اين باب بسته نگاهداشته شده و وظيفه امت در پيروي از نايبان آن حضرت معرفي شده است. براي اطلاع بيشتر در اين زمينه مراجعه كنيد به كتاب دادگستري جهان، تأليف آيت الله ابراهيم اميني.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.