مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24528 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انسان چگونه به موقعيت خود در پيرامون زندگي خود آگاه شود؟
براي اينكه بفهميد در تأثيرگذاري بر محيط خود چقدر مي توانيد نقش داشته باشيد چندين چيز را ملاحظه فرماييد: 1. درك نياز محيط خود: اين اوّلين گام است كه با مطالعه ي محيط خود و دقت در آن، نياز آنجا را درك كنيد، مثلاً اگر محيط شما ضعف اعتقادي يا اخلاقي يا... دارد ابتدا بايد نوع نياز شناسايي شود. 2. سنجش استعداد خود: در اين مرحله بايد استعداد خود را در راستاي برآوردن نياز محيط خود بسنجيد. مثلاً آيا استعداد ورود به وادي مسائل اعتقادي و بحث هاي نظري اخلاقي را داريد يا نه؟ 3. شناخت توانايي هاي اجرايي: در اين مرحله بايد بدانيد كه آيا توانايي هاي لازم را براي عملي كردن و به فعليت رساندن آنچه را كه در خور استعداد شماست، به دست داريد يا نه؟ مثلاً تأثيرگذاري اعتقادي و اخلاقي صبر، حوصله و متانت را مي طلبد بايد بدانيد كه چنين توانايي در شما وجود دارد يا نه؟ 4. شناخت قالب هاي تأثيرگذاري: بايد با شيوه هاي تأثيرگذاري آشنا باشيد و اين خود به حسب افراد و محيطهاي گوناگون، متفاوت است، مثلاً در محيطي خاص تأثيرگذاري اعتقادي و اخلاقي از راه قلم فرسايي يا شعرسرايي ميسر است. در محيطي ديگر از راه مناظره و بحث هاي عقلي و برهاني ممكن است. در محيطي ديگر كلاس داراي ميسور است. در محيطي ديگر طرح دوستي و رفاقت هاي فرد كارساز است و... 5. شروع كردن از كم و مطالعه ي دقيق در نتيجه ي كار: از كم بايد شروع كرد و در نتيجه كار به دقت مطالعه كنيد تا كاستي هاي تأثيرگذاري بر محيط شناسايي گردد و سپس راه هاي علاج و برطرف ساختن كاستي ها اِعمال گردد در اين مرحله بايد نتيجه ي كار را دقيقاً ارزيابي كنيد و سپس براي از بين بردن نقصان تأثيرگذاري راهيابي كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.