مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24533 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه توحيد در نظام امامت تجلي يافته است؟
امامت و رهبري نيز در ابعاد متعددي كه دارد، شعاع و شعبة عقيدة توحيد است و به آن استناد دارد. امامت با تمام ابعاد عميق و ارزنده‎اي كه دارد، از جمله خلافت و جانشيني در ارض و زمامداري و مديريت امور عامه و حكومت كردن ميان مردم، فقط از سوي خدا و تعيين او است و كسي در آن با خدا حق مشاركت ندارد.
امامت نيز مثل نبوت از اموري است كه به نصب و جعل الهي مي‎باشد و نصب آن فقط حق خدا است كه بر حسب حكمت و دلائل عقلية محكم، مثل قاعدة لطف لازم است. و خلاصه اين است كه تصرف در امور عامه و رتق و فتق امور و حلّ و فصل كارها و اعمال ولايت بر خلق الله، اگر چه يك نفر هم باشد، تصرّف در سلطنت الهي و ملك خدايي است كه بايد با اذن خدا باشد؛ چنانكه بر حسب آيات قرآن مجيد و احاديث متواتر كه از طريق شيعه و سني روايت شده است، در امّت، اين برنامه انجام شده و به توسط حضرت رسول اكرم(ص) نظام امامت به مردم ابلاغ شده و «اولوا الامري» كه تا روز قيامت عهده‎دار اين منصنبد و دوازده نفرند به امّت معرفي شده‎اند.

امامت و مهدويت ج 1- نظام امامت و رهبري
آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.