مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24534 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه امكان دارد دين اسلام در زمان حضرت مهدي عالمگير شود؟
اگر ستم گران از عدل و داد سخن مي‎گويند و اگر جنگ افروزان و متجاوزان به ملّتهاي ضعيف، وغارتگران بزرگ دنيا و دشمنان واقعي آسايش و امنيت مردم محروم صلح و همزيسيتي و خلع سلاح را پيشنهاد مي‎نمايند. و اگر پايمال سازان حقوق بشر و عدالت و آزادي، حقوق بشر را عنوان مي‎كنند و براي آن دلسوزي مي‎نمايند، همه براي اين است كه فطرت بشر خواستار وجود حقيقي حكومت واحد و عدالت و صلح و امنيّت و احترام به حقوق بشر است و اين همان دين فطرت است كه واحد است و در آخرالزمان تحت رهبري آن موعود عزيز و محبوب انبياء و اوليا و همة مردان خدا، جهان را فرا مي‎گيرد و دنيا به سوي قبول اين دين و اهداف پاك و انساني آن به پيش مي‎رود و براي آنكه به نداي آن قرةالعين مصطفي و ميوة دل علي و زهرا جواب مثبت بدهد آماده مي‎شود.

امامت و مهدويت ج 1- تجلي توحيد در نظام امامت
آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.