مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24535 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از نظر قرآن كريم، علت خلق مرگ و حيات، به وسيله خداوند، چيست؟
قرآن كريم ميفرمايد:
«اَلَّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً» ملك/2
[خدا مرگ و زندگي را آفريده تا بيازمايد كه كداميك از شما درستكارتريد.]
يعني دنيا كه تلفيق و تركيبي از موت و حيات است آزمايشگاه نيكوكاري بشر است.
بايد توجه داشت كه «آزمايش» خدا براي نمايان ساختن استعدادها و قابليّتها است. نمايان ساختن يك استعداد همان رشد دادن وتكامل دادن آن است. اين آزمايش براي پرده برداشتن از رازهاي موجود نيست؛ بلكه براي فعليّت دادن به استعدادهاي نهفته، چون راز است. در اينجا پرده برداشتن، به ايجاد كردن است. آزمايش الهي، صفات انساني را از نهانگاه قوه و استعداد به صفحة فعليت و كمال بيرون ميآورد. آزمايش خدا تعيين وزن نيست، افزايش دادن وزن است.
با اين توضيح روشن ميگردد كه آية يادشده مبين همين حقيقت است كه دنيا، پرورشگاه استعدادها و دارالتربية انسانهاست.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج1 – عدل الهي
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.