مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24537 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي رسيدن به كمال چه كارهايي را بايد انجام داد؟
سوال شما، پرسشي است بسيار عميق و اساسي ؛ چراكه پاسخ اين پرسش همانند قطب نمايي است كه جهت حركت وجودآدمي را تعيين مي كند و نقش بسيار اساسي در زندگي او دارد .به راستي ( از ديدگاه اسلام ) كمال چيست و چگونه مي توان به آن رسيد؟ در اين جايك اصل مورد وفاق است و آن ( ( حركت به سوي كمال ) ) است . گويي اين حقيقت در فطرت همه آدميان نهاده شده و همگان براي نيل به اين كمال در حركتند؛ گرچه در انتخاب هدف و مسير دچار خطا و لغزش هاي فراواني مي گردند .اما كمال آدمي چيست ؟ كمال انسان گسترش وجودي او در دو عرصه معرفت و عمل است . هر مقدار در اين دو عرصه كوشاترباشد، به كمال نزديك تر شده است . در بينش اسلام ، برترين حقيقت براي شناختن وجود حق است ؛ چرا كه او مبدا و منتهاي هستي است وگويا همه اجزاي هستي پيكان هايي هستند كه به طرف معرفت خداوندجهت گرفته اند، تا او به وحدانيت و احديت شناخته شود و رتبه او درهستي معلوم گردد .روشن است كه اين معرفت ، اقتضاياتي را در عمل ايجاب مي كند .خداوندي كه به حكمت و علم شناخته شد، روشن است كه بندگان خود را بدون هدايت نيافريده است ؛ بلكه همه اسباب را براي راه يابي او فراهم ساخته و آنچه كه بايسته است ، از زبان پيامبران الهي و به واسطه وحي بيان كرده است . پس راه كمال ( ( علم و عمل ) ) است ؛ شناخت آنچه كه بايد عمل كرد و عمل به آنچه كه شناخته مي شود : ( ( والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا و عملوالصالحات ... ) ) . خلاصه آن كه دستورهاي قرآن و پيامبر، روشن ترين راه براي كمال آدمي است ؛ حركت در بستر عبوديت خداوند و تلاش براي كسب فضايل اخلاقي و پرهيز ازرذايل و آنچه كه موجب آلودگي جسم و روح انسان مي شود و ...چرا كه : ( ( ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ؛ خداوند بازگشت كنندگان به سوي او و پاكان را دوست دارد ) ) . در فراسوي اين راه ، اوج كمال انسان قرار دارد كه همان ( ( لقاالله ) ) و برخورداري از سعه وجودي و نعمت هاي بي پايان الهي است : ( ( فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين... ؛ هيچ كس نمي داند كه پاداش نيكوكاري اش چه نعمت و لذت هاي بي نهايت است كه موجب روشني دل و ديده مي گردد ) ) ، ( سجده ، آيه 17 ) . بنابراين بايستي ازوسايط گذشت و به غايات رسيد .تمام عوامل مادي زندگي ، وسيله اي است تا ما را به آن مقصد برساند .زنهار كه در واسطه ها بمانيم و آنها راارزش بدانيم ! اگر كسي تمام خانه اش طلا باشد و همه انسان ها نيزخدمتگذار او باشند؛ ولي از ايمان و عمل خالي باشد، هيچ ارزش واقعي در او وجود ندارد؛ بلكه سرگرم اعتبارات و فرو رفته در منجلاب ماديات است . پس ارزش واقعي به آن چيزي است كه در درون آدمي شكل گرفته و ملكه او شده است . زندگي پيامبران و اولياي الهي ، الگويي روشن براي اين گفته ها است . اميد آن كه ما و شما در مساله توفيقات الهي ، موفق به پيمودن راه كمال شويم . در اين راستا به چند پيشنهاد توجه كافي داشته باشيد : الف ) با رفقاي صالح، پارسا و با تقوا نشست و برخاست كنيد .رفيق لاابالي و فاسد، به تدريج همنشين خودش را همرنگ خود مي سازد .ب ) از محيط آلوده و ناسالم احتراز كنيد و به جايي كه مي دانيد بساط گناه ومعصيت گسترده شده است ، نرويد .ج ) ايمان و عشق و محبت به ( ( الله ) ) رادر خودتان تقويت كنيد .با دعا و نيايش ، با ياد نعمت هاي خدا و الطاف بسياري كه در حق شما ارزاني داشته و با مجالست با افرادي كه اين صفات در آنان بارز است ، مي توانيد معنويت را در خودتان تقويت كنيد .د ) حرارت تقوا را با خودسازي هر چه بيشتر فزوني بخشيد و به گناهان نزديك نشويد .ه ) عزم راسخ و قاطعي داشته باشيد كه از فكر گناه وصحبت در پيرامون گناه ، هم چنين اصرار بر گناهان دوري كنيد و اگرخطايي در گذشته از شما سر زده ، با همه وجودتان از آنها توبه كنيد .اگرپيشنهادهاي مذكور را اجرا كنيد، قهراً نتايج مطلوبي خواهيد گرفت. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.