مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24538 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

استاد و راهنما چه نقشي در عرفان ، اخلاق و مسير كمال دارد؟
داشتن استاد و راهنما در عرفان ، اخلاق و مسيركمال يك ضرورت است . استاد چندين نقش مي تواند ايفا كند : الف ) در سيرو سلوك اخلاقي ، انسان با مسايل پيچيده و مشكلي روبه رو مي شود كه استاد پيوسته بيانگر معضلات و مشكلات راه بوده و سالك را ارشاد مي كند؛وگرنه چه بسا به صورت عقده هايي در دل بماند و عدم حل آنها به تدريج باعث انحراف يا بي تفاوتي انسان گردد .ب ) اطلاعات وسيع و تجارب گسترده استاد، مي تواند اطلاع و آگاهي انسان را افزون كند .ج ) وجود استادو درك محضر او، مي تواند ايجاد شوق و انگيزش نمايد و هر از چندي انسان شور و نشاط تازه اي پيدا كند .د ) علاوه بر همه اينها وجود استاد مي تواندبراي اهداف كمالي انسان تجسم عيني داشته باشد و اين موضوع نقش بسيارحساسي در پرورش و ترقي انسان خواهد داشت ؛ چون نفس انسان الهام پذير است و خواه ناخواه رفتار ديگران در او اثر مي گذارد؛ به ويژه اگركسي مورد علاقه و محبت او باشد اين اثر نافذتر است . بر همين اساس برانتخاب استاد تاكيد بسيار شده است . امام صادق ( ع ) مي فرمايد : ( ( اياك ان تنصب رجلاً دون الحج فتصدقه في كل ما قال ؛ مبادا بدون داشتن حجت ودليل ، كسي را براي خود شاخص گردانيده و آن گاه هر چه گفت ، او راتصديق كنيد ) ) ، ( وسايل الشيعه ، ج 27، ص 126 ) . و هم چنين : ( ( اياك ان تدين بما لاتعلم ؛ بر حذر باشيد از اين كه ديانت خود را بر پايه جهالت قراردهيد ) ) ، ( كافي ، ج 1، ص 42 ) . احاديث فراواني در ضرورت وجود استاد وراهنما وجود دارد كه قابل توجه و تامل است : الف ) امام سجاد ( ع ) مي فرمايد : ( ( هلك من ليس له حكيم يرشده ؛ كسي كه حكيم فرزانه اي او راارشاد نكند، در معرض هلاكت قرار خواهد داشت ) ) . ب ) امام صادق ( ع ) مي فرمايد : ( ( من لم يكن له واعظ من قلبه و زاجر من نفسه و لم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه ؛ كسي كه از قلب خويش واعظي و از نفس خويش بازدارنده اي نداشته باشد و هم چنين در كنار خود ارشاد كننده وراهنمايي نداشته باشد، دشمن خود را بر خويش مسلط ساخته است ) ) ، ( من لا يحضره الفقيه ، ج 4، ص 402 ) . ( ( جالس اهل الورع والحكم واكثر مناقشتهم فانك ان كنت جاهلاً علموك و ان كنت عالماً ازددت علماً ؛ با اهل ورع وحكمت مجالست داشته باش و بسيار با آنها به گفت وگو بپرداز كه در آن صورت اگر جاهل باشي به تو آموزش خواهند داد و اگر عالم باشي بر ميزان معلومات تو افزوده خواهد شد ) ) ، ( غرر الحكم ، ص 429 ) در عين حال بايدتوجه داشته باشيد كه بهترين استاد و راهنماي انسان آگاهي و علم او است. اگر به دانسته هاي خود عمل كرديد، آن گاه خداوند نسبت به آنچه نمي دانيدبه شما آگاهي خواهد داد.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.