مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24539 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا در مسير كمال وجود استاد ضرورت دارد؟
بلي بسياري از مشاهير و بزرگان داراي استاد راهنما بوده اندو اين مساله يكي از مهم ترين مسايلي است كه مي تواند در رشد وتعالي آدمي موثر باشد .مربي و استادي كه علم را با عمل عجين كرده است ، مي تواند اثرات زيادي بر روي انسان به جاي گذارد؛ ولي نكته مهم همان است كه خود شما به آن توجه داشته ايد و آن اين كه چگونه چنين استادي را پيدا كنيم ؟ گفتني است در بسياري از موارد جوان هابه دام اشخاصي مي افتند كه براي خويش شخصيتي كاذب ساخته وبه فريفتن قشر جوان مشغولند و از احساسات و عواطف پاك آنها سواستفاده مي كنند كه به عنوان مثال مي توان به بعضي از دراويش وعارف مسلك ها اشاره نمود .تجربه نشان داده است براي پيدا كردن دوست خوب و استاد راهنماي مناسب ، مي توان از مسجد و نمازجماعت شروع كرد .انسان بايد خود رادر معرض نسيم الطاف الهي قرار دهد تا از آن بهره مند شود و جلسات مذهبي ، روضه ها و نمازهاي جماعت ، سخنراني ها و جلسات قرآن مصداق در معرض گذاشتن خويش در مسير اين نسيم الطاف الهي است . از طرفي هم بايدقابليت هاي خود را با مطالعه و عبادت و بندگي بالا برد تا بتوان از آن جلسات استفاده كرد .اگر انسان در اين مسير باشد و از خداوند هم طلب نمايد، ان شا الله استادي مناسب نصيبش خواهد شد .ولي اگردسترسي به استاد نيست ، مي توان از كتاب هاي معتبر اخلاقي وعرفاني استفاده كند .نكته اساسي اين است كه شخص بايد در اين رابطه آگاهي خود را بالا ببرد و به آنچه دانسته است عمل كند .اگرچنين كند خداوند به تدريج آگاهي هاي او را افزونتر مي سازد و اين مساله خلا استاد را پر مي كند .در اين باره از كتاب هاي زير استفاده كنيد : 1- چهل حديث امام خميني 2- آداب الصلوه امام خميني 3-زندگي نامه عرفاي بزرگ ( مثل دركوي بي نشان ها، آيت بصيرت و ...) ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.