مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24542 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا كمال منحصر به انسان است؟
كمال منحصر به امور معنوي از قبيل علم و ايمان نيست; در امور جسماني نيز كمال هست; مثلا اگر سيبي به تدريج رشد كند و رنگ، طعم و ديگر خصوصيّات مطلوب را دارا شود، كمال يافته است; بنابراين كمال منحصر به انسان نيست و ديگر موجودات هم داراي كمال و نقصند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ518ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.