مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24544 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا طبق سنت اعطأ، به هر كس فقط به اندازة ظرفيت وجودياش اعطا ميشود و تلاش براي كسب كمال بيشتر، امري بيهوده است؟دوست عزيز، خداي متعال به هر كسي ظرفيت وجودي خاصي داده است، ولي راه كمال و رشد هميشه باز بوده و هر انساني با تلاش و اهتمام خود ميتواند اين ظرفيت وجودي را توسعه داده و هر چه بيشتر، مراتب كمال را كسب كند و در اين رابطه منعي از سوي خداي متعال براي هيچ انساني نيست. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه، مطالعه كتاب «انسان و سرنوشت» اثر شهيد مطهري(;) را توصيه مينماييم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.