مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24545 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا همة انسانها ميتوانند به كمال برسند؟ چرا عدهاي خوب آفريده شدند و عدهاي بد؟ آيا همه از اول بد آفريده ميشوند يا خوب؟ آيا اين خواست خداست؟خداي متعال ميفرمايد:«انا هديناه السبيل ، اما شاكراً و اما كفوراً» يعني ما راه را نشان داديم. اين بندگان هستند كه بعضي شكرگزار بوده و به طريق هدايت ميروند و برخي كفران كرده و راه گمراهي را در پيش ميگيرند. اما راه رشد و هدايت براي همة انسانها همواره فراهم بوده است. فطرت پاك همة انسانها بر اساس خوبي و حقيقت بنا شده و البته انسان داراي عواطف و تمايلات نفساني نيز هست اما افراد در انتخاب مسير، مختارند كه راه حق را برگزينند يا طريق انحراف را! با اين توضيح، روشن است كه توّهم خوب بودن يا بد بودن افراد از ازل توهمي نادرست است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.