مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24546 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا براي انسان مانند ساير موجودات، حدي براي كمال است؟

از آن جا كه مقصد انسان، خدا و تقرب به او است و خدا وجودي بي نهايت است و آن بي نهايت، حدي ندارد (كه آن را نقطه نهايي كمال و پرواز انسان بدانيم)(1) پس بايد بگوييم زمينههاي تكامل انسان حد و حصر ندارد و نميتوان نقطه مشخصي را تعيين كرد.

قرآن مجيد ميفرمايد: يا ايّها الانسان انك كادح الي ربك كدحاً فملاقيه؛ اي انسان! تو با تلاش به سوي پروردگارت پيش ميروي و سرانجام او را ملاقات خواهي كرد.(2)

برايناساس انسان بايد به تدريج مراحل نقصان را پشت سربگذارد و به مراحل بالاتر برسد. پيامبران و امامان هرگز خود را در يك حد متوقف نميدانستند، از اين رو از خدا هدايت و گام نهادن در صراط مستقيم را تقاضا ميكردند. پيامبر(ص) درخواست كرد: ربّ زدني علماً؛ خدايا علم مرا بيشتر كن!. قرآن مجيد ميفرمايد: و يزيد الله الذين اهتدوا هديً؛ خداوند هدايت هدايت يافتگان را افزون ميكند.(3) پس تكامل انسان محدود نيست.

پينوشتها:

1 - محمد مصباح يزدي، به سوي او، ص 129.

2 - انشقاق (84) آيه 6.

3 - مريم (19) آيه 76.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.