-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2455 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

براي درمان كوتاهي قد خود چه بايد بكنم ؟

دربارهء همه مسائل كوتاهي قد خود نوشتيد, ولي ميزان اين كوتاهي را مشخص ننموديد. بدين ترتيب ,ما نتوانستيم بفهميم كه مسئلهء كوتاهي قد شما يك بيماري مربوط به عدم فعاليت غدد رشد است يا يك وسواس وحساسيت شخصي . البته اگر فرض كنيم كه برادر شما انسان بلند قامتي باشد بايد حداقل 175سانتي متر قد داشته باشد, در اين صورت شما طبق گفته خودتان بايد كم ِكم 150سانتي متر قد داشته باشيد كه اين ميزان قامت طبيعي است . به هر صورت , اين حساسيت شما براي ما بسيار عجيب است و اندكي غير منطقي مي نمايد. البته گمان ما بر اين است كه شما در صحنه هاي اطرافيان به اين حالت دچار شده ايد, يا دچار اين توهم هستيد كه كوتاهي قدتان به شخصيت شما آسيب رسانده است !؟ اما به راستي اين مسئله اين قدر اهميت دارد كه شما را حتي يك شب نگران سازد؟ در نظر داشته باشيد كه خداوند عالم هر انساني را به نوعي و شكلي آفريده و آن نوع بهترين و كارآمدترين اشكال براي آن فرد است . بنابراين , در نوع خلقت خود ناراحت نباشيد. در آخر بايد اضافه كنيم كه ناراحتي هاي ديگري كه شما در آن نام برده ايد, تاثير مستقيم بر روي غدد رشد و ترشح هورمون هاي آن دارند در نتيجه اگر بتوانيدآن عادات خود را ترك كنيد, به احتمال قوي مسئلهء قدتان هم حل خواهد شد. هم بر بلندي قامت تأثيرفراوان دارد, بنابراين , اگر اين راه تا به حال امتحان نكرده ايد, با يك برنامه ريزي صحيح به آن مشغول شويد, درضمن يادتان باشد كه رشد طولي انسان تا سن 28سالگي ادامه دارد, در نتيجه شما هنوز ده سال وقت براي بلندترشدن داريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.