مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24552 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آن كمالات بلند معنوي كه در اشخاصي مثل امام((رحمه الله)) و شهيد بهشتي و شهيدمطهري و... وجود داشت، آيا براي ما آدمهاي عادي هم زمينه دارد؟
انسان مي تواند در علم و عمل به مراحل بالايي از كمال نايل آيد، امّا اين نياز به عزمي راسخ و اراده اي قوي دارد. اگر هدف انسان فقط زندگي عادّي باشد، به كمالات معنوي و روحي در سطح عالي آن نمي رسد، ولي كسي كه مي خواهد در اين زمينه ترقّي كند، نخست بايد عزم خود را جزم كند و به تحصيل آگاهي در ابعاد مختلف(عقيدتي، اخلاقي و عملي) بپردازد و از نظر عملي هم به دستورات خداوند دقيقاً عمل كند و از محرمات و گناهان فاصله بگيرد. چنين انساني مي تواند به مراتب بالايي برسد. هر كس كه از مردم عادّي فاصله گرفت و به كمالات معنوي نائل شد، تنها در اثر خودسازي و تزكيه نفسي بوده كه با عزمي راسخ و تكيه بر لطف خداوند به دست آورده است.
دليل عمومي بودن اين راه، دعوت عمومي خداوند است; او فقط به آدم هاي خاص وعده كمال و رستگاري نداده است. براي همين در قرآن اين عبارت زياد به چشم مي خورد «هر كس كه ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد...» مثلا در آيات ابتداي سوره مؤمنون.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.