مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24554 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي تأمين كمبودهاي معنوي چه راهكاري هست؟
معنويت و ازدياد آن در دين تحت عناوين خاصي آمده كه هر كدام مسير واحدي دارند آن واژه ها عبارتند از:
اطاعت ، فرمانبرداري.
قرب ، نزديك شدن به خداوند.
انقطاع ، بريدن از غير خدا و فقط در اطاعت او.
عبد، بندگي حق و رهايي از غير.
خلوص و اخلاص ، مراتبي كه ديگر انگيزه اي غير از رضايت حق در حركات نباشد،
تزكيه و آزادي ، پاك نمودن خويش از هر آلودگي نفساني اين همه آلاتي هستند كه حاكي از گرايش بالاي معنوي در مؤمن هستند اما مسير اين مراحل همه از شناخت و سپس عشق و ايمان شروع مي شود. شناخت خدا و مهر و لطف و وفاي اوست كه در انسان معرفتي را پايه مي ريزد كه به ايماني برتر دست مي يابيم و سپس اطاعت و عمل در مراتب گوناگون آن شكل مي گيرد. در اين باره خودشناسي و خداشناسي و مطالعه كتب اخلاق و اسوه ها و مناجاتهاي عميق ائمه ((عليهم السلام)) راه را هموار مي سازد و همين را بارور مي كند تا به احساس دلخواه دست يابيم، چرخه در مراتب اين ادراك مي فهميم كه هدف نبايد لذت روحي باشد و اطاعت و عمل به تكليف مقدم بر همه چيز است. در اين جا توجه به موانع حركت و درك معنويت بسيار مهم است. مثلا گاهي بخل و عدم انفاق آنقدر ضربه مي زند كه همه احساسهاي معنوي را كور مي كند. ولي ممكن است در اين زمان به حج هم توفيق يافته باشي. يا جوان در سنّي است كه لازم است ازدواج كند، خودداري كرده و بخواهد درجات معنوي كسب كند. در حالي كه پيامبراكرم((صلي الله عليه وآله))

ـ6ـ
فرموده اند ازدواج كسب نيمي از دين است كه دين همان معنويت است پس در اين سير معنوي بايد هم به روشها هم به مراحل و هم به موانع توجه داشت.
در آيه زيبايي قراني مي خوانيم: نضيع عنهم امرهم و الاغلال التي كانت عليهم.(1)
پيامبران سنگينيها و زنجيرها را از پاي انسانها بر مي دارند پس بايد در خويش تأملي كرد و اين زنجيرها را برداشت. انسان اهل پرواز است. اين ساختار و فطرت ماست.
اين موانع و زنجيرها عبارتند از دلبستگي به تعريف و ستايش مردم و وسوسه هاي شيطاني و نفس، جلوه هاي دنيا، چاره كار در عشق و ايمان بزرگتر است كه اين زنجيرها بگسلد. معرفت و تجربه و مقايسه آنچه راه حق مي دهد و آنچه اين دشمنان رشد مي دهند، اولين مرحله است. آيا اين ها نوري و آينده اي دارند؟ جواب هركدام مثبت است بايد به او گرويد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 ـ سوره اعراف، آيه 157.

ـ7ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.