مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24556 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پسر برادرم معلول است و در كارهاي بهداشتي و حمام كردن به كمك من نياز دارد. كمك كردن به او براي من كه زن هستم، چه صورت دارد؟

با توجه به اين كه شما به پسر برادرتان محرم هستيد، كمك كردنتان به او در كارهاي نظافت و حمام كردن و غير از اين كارها اشكال ندارد، ولي بايد دو مسئله را رعايت كنيد:

1- مرد و زني كه با يكديگر محرمند. اگر قصد لذّت نداشته باشند، ميتوانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.(1)

2- اگر زن بخواهد در حال ناچاري عورت مردي غير از شوهر خود را آب بكشد، بايد دستكش يا چيزي مانند آن را در دست داشته باشد.(2)

پي نوشتها:

1. توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 419، مسئله 2437.

2. همان، ص 420، مسئله 2440.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.