مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24557 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه ميتوان افكار منفي را از ذهن پاك كرد
كنترل افكار (خواطر) راه هاي متعددي دارد ولي نبايد پنداشت كه

با اولين گام همه چيز درست ميشود. بلكه كسي كه ميخواهد زمام افكار

خويش را به كف گيرد بايد با تمام توان به خودسازي بپردازد و با جديت اين

راه را دنبال نموده تا تدريجا به سمت هدف نزديك گردد:

1- راه دل و عشق: ذهن و فكر انسان همواره متوجه چيزي است كه به

آن عشق ميورزد چنان كه عاشق آني از فكر معشوق خود بيرون نميرود.

اين كه مثلا ما هميشه در نمازهاي خود به ياد ديگر مسائل ميافتيم به جهت

تعلق نفس به آنها و عدم آشنايي با محبوب حقيقي است. ليكن عاشق

دلباخته ذات جميل علي الاطلاق درهمه حال به ياد خداست چنان كه

گويي هميشه درنماز است. پس بايد دل را از تعلق به كثرات پالاييد و منزلگه

عشق ربوبي ساخت تا انديشه نيز بدان سوي توجه يابد.

2- ضبط قوه خيال: پرنده لجام گسيخته خيال چون چكاوكي است كه

هر دم بر سرشاخساري نشسته و به زودي به شاخه ديگر پرواز ميكند. از اين

رو افكار انسان خود ناساخته قرار و آرامي ندارد. آن گاه اگر آدمي با دقت در

كنترل آن بكوشد; يعني، همواره از آن مراقبت نموده و هرگاه به اين سوي و

آن سوي گريخت بلافاصله آن را به امور شريفه متوجه گرداند، كمكم رام و

مطيع ميگردد.

3- انس دادن ذهن: با داشتن برنامه منظم و پيوسته، ميتوان ذهن را به

سمت خاصي جهت داد; مثلا داشتن برنامههاي منظم همه روزه دعا و قرآن،

مطالعه كتابهايي پيرامون: اخلاق، معاد، خداشناسي، عواقب گناه و

حداقل روزي يك ساعت شركت منظم و پيوسته در مجالس ديني.

براي آگاهي بيشتر ر . ك : آداب الصلاه يا پرواز در ملكوت امام خميني.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.