-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2456 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مدام دچار هيجانات جنسي مي شوم و چند سالي است به اين درد مبتلايم , بر اثر همين نيز به بيماري هاي گوناگوني مبتلا شده ام , لطفا بگوييد چه بايد بكنم ؟

از اين كه در كشور ما اين اندازه پايين است كه جوانان ما اين طور در عذاب رنج هستند متأسفيم : همچنين از اين كه مي بينيم شما هم گرفتار اين مشكلات و معضلات هستيد بيش از پيش متأثر ومتأسف مي باشيم , لذا اميدواريم كه خداوند از رحمت و مغفرت خويش مشكلات ما و جامعه ما را حل بفرمايد.

از آن جا كه پاسخ سؤال شما بسيار مفصل و مشروح خواهد بود, در ابتدا جزوه شمارهء 15اين واحد را براي شماارسال مي داريم , در صورتي كه راه حل مشكل خود را در آن نيافتيد يا در بعضي از موارد توضيحات بيشتري مي طلبيد, مي توانيد در برنامهء بعدي خصوص آن مطالب را يادآور شويد تا پاسخ ما در حول و حوش همان مسئله باشد با اين حال تذكر نكاتي چند را ضروري مي دانيم : - اولين و مهم ترين كار در برخورد با هر نوع مشكلي اين است كه انسان در تمامي لحظات آگاه باشد كه ايام اين مشكل مي گذرد و به زودي روزي خواهد آمد كه آن مشكل مرتفع شده باشد. توجه به اين نكته , انسان را به آينده دلگرم مي كند و مشكل را كوچك , قابل حل و قابل تحمل جلوه مي دهد.

بنابراين اگر در حال تحمل و صبر هستيد, با لحظات خود نجنگيد, بلكه به آينده اي فكر كنيد كه اين مسائل براي شما حل شده و شما بدون وجود نيروهاي بازدارنده و مزاحم , به فعاليت سودمند ديگر مشغول شده اند و در كار خودپيشرفت كرده اند.

2 درست است كه روزه گرفتن , ورزش كردن , نخوردن غذاهاي محرم و... در محدود كردن شهوت نقش دارند,ولي بايد توجه داشت كه اگر بدون برنامه و بدون حساب به اين امور پرداخته شود, چه بسا مشكلات ديگر هم درانسان پديد آيد كه به هر صورت آزاردهنده باشند.

3= نوشته ايد كه كافور خورده ايد!؟ آيا مي دانيد اين كارها خطرناك است و عامل هزاران درد بي درمان ديگرمي شود؟ آيا مي دانيد كافور سبب انقطاع نسل مي گردد؟ اين چه كارهايي است كه شما انجام مي دهيد؟ 4 نكته آخراين كه جواني غير از دوران قدرت شهوت , دوران قوت ساير احساسات نيز هست ؟ دورهء جواني دوره قدرت يادگيري و آموختن است . به اين معنا كه در اين دوران به وضوح قدرت آموختن انسان در پنج يا شش سال بعدش بيشتر است . دورهء قدرت انگيزه هاي ديني و ايماني نيز هست و دوره هزاران چيز مثبت ديگر. به عبارت ديگر, دوران جواني دوان شكوفايي انرژي ها و استعدادهاي انسان است , كم كم اين چشمه هاي جوشان از طغيان باز مي ايستند,بعضي براي هميشه خشك مي شوند و بعضي به حال تعادل درمي آيند و آن وقت است كه انسان به پختگي و كمال نسبي خود رسيده است . و اين براي همه ما درس بزرگي است كه بدانيم اين شور و شوق ها و حرارت ها همواره برجاي نمي ماند و روزي از ما وداع خواهد كرد.

دوست عزيز! به نظر ما, بهتر است شما هنوز شخصيت خودتان را تعريف نكنيد كه من چه هستم يا چه نيستم !بلكه با شناخت صحيح خود و مشكلات خود, در جذب و استفاده صحيح از سرمايه هاي دروني خود بكوشيد.يادتان باشد كه شما فقط همين يك فرصت را داريد! نشينيد تا زمان بگذرد و اتفاقي برايتان بيفتد كه از اين رو به آن رو شويد! هر چه هستيد, هر كجا هستيد و هر كاري تا به حال كرده ايد از جا برخيزيد و طلوع آفتاب فردا را آغازتولدي نو براي خود قرار دهيد, زندگي خود را در دزنو معنا كنيد و يقين بدانيد كه پيروز خواهيد شد. از دوستان بدبپرهيزيد دوستان خوب را نگهداريد سرگرمي هاي جدي تري , ورزش و به كتابخانه رفتن و - را فراموش نكنيد.چرخ برهم زنم در غير مرادم گردد من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.