مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24562 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا انسانهاي امروزي فقط به فكر منافع خودشان هستند و غم واندوه ديگرانرا احساس نمي كنند
همان طور كه گفتهايد هر چقدر مردم از امور معنوي فاصله بگيرند و

معنويات را كنار بگذارند، به معتمدين خود بياعتماد شوند، فريضهئ امر به

معروف ونهي از منكر را ترك كنند، در نتيجه رحم، عاطفه و محبت كمتر

ميشود. در حديث است كه پيامبر اسلام(ص) فرمودند: ((الناس علي دين

ملوكهم; مردم به روش روئسا و سلاطين خودشان زندگي ميكنند.)) اگر

روئسا،

مسوئولين و سلاطين آنان در امور مادي غوطه ور شوند و هر موضوعي را از

زاويه مادي نگاه كنند و بر سر پست و مقام با يكديگر به جنگ بپردازند.

طبيعتا اثرات منفي در جامعه ميگذارد و مردم نيز از آنها پيروي ميكنند.

محبت و از خود گذشتگي، كمك به هم نوع به ياد فراموشي سپرده ميشود.

باند بازي، گروه گرايي و بيرحمي به اوج خود ميرسد و همگي از زاويه پول

و ماديات به يكديگر نگاه ميكنند. آن وقت است كه حقوق يكديگر را به

آساني زير پا ميگذارند و دستورات قرآن و سخنان پيامبر(ص) و امامان

معصوم(ع) مفهوم خودش را از دست ميدهد و الفاظ اجر، پاداش، بهشت،

عقاب، كيفر و جهنم در جامعه بيمعني ميشود.

لازم به ذكر است افراد خوب در هر جامعه هستند كه به وسيله آنان مردم امر

به معروف و هدايت ميشوند و سلامت ظاهري جامعه هنوز برقرار است از

اين رو يكي از علتهاي مهم همان مسوئولان و سردمداران جامعه هستند كه

منشا انحرافات در جامعه ميشوند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.