مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24577 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قـرآن مـي فـرمايد : فرعونيان را پيشواياني قرار داديم كه به آتش دوزخ دعوت مي كنند چگونه مـمـكـن است خداوند كساني را پيشوايان باطل قرار دهد ؟ كار او دعوت به خير و مبعوث ساختن امامان و پيشوايان حق است نه باطل
اولا آنـها سر دسته دوزخيانند و هنگامي كه گروههايي از دوزخيان به سوي آتش حركت مي كنند آنـهـا پيشاپيش آنان در حركتند همانگونه كه در اين جهان ائمه ضلال بودند درآنجا نيز پيشوايان دوزخـند ثانيا ائمه ضلال بودن در حقيقت نتيجه اعمال خود آنهاست و مي دانيم تاثير هر سبب به فـرمـان خداست آنها خطي را پيش گرفتند كه به امامت گمراهان منتهي مي شد , اين وضع آنها در رستاخيز است .

تفسير نمونه ج 16 ص 90
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.