مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24579 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

1ـ آيا گناه و معصيت كردن در حرم ائمه گناه و عذابش بيشتر از مكانهاي ديگر است توضيح دهيد؟
2ـ آيا من كه براي گناه كردن به حرم مي آيم بازهم امام مرا دعوت مي كند؟
از آنجائيكه يكي از صفات خداوند عادل بودن است و يكي از معناهاي عدالت تناسب و تعادل است اگر نظام جزاء و پاداشي توسط خداوند برقرار شده است آن هم بايد بر اساس عدالت باشد. عدالت خواسته فطري همه انسانها است و خداوند انسانها را دوستدار عدالت آفريده است. روان شناسان نيز رعايت اين اصل را در زندگي مايه رشد و سعادت دانسته اند، به عنوان مثال رعايت تناسب در تشويق و تنبيه يكي از اين موارد است. كودكي كه كار زشت يا زيبايي را مرتكب مي شود به تناسب بزرگي و كوچكي كار و شرايطي كه كودك در آن قرار دارد بايد تشويق يا تنبيه شود و اگر اين تناسب حفظ نشود تربيت كودك دچار اختلال مي شود البته اين تناسب مختص كودكان نيست و در همه سنين بايد حفظ شود.
حال خداوندي كه رشد و سعادت انسان را بر پايه قوانين و مقررات و بايد و نبايدهايي كه متناسب با خواسته هاي فطري و در جهت رشد آنهاست تنظيم كرده نظام جزاء و پاداش را نيز بر اساس عدالت بنا نهاده است.
بنابراين شما كه مي گوئيد عمل نادرستي را در حرم مطهر حضرت رضا(ع) مرتكب مي شويد و به خاطر انجام همين عمل به حرم مي آئيد با توجه به شرايطي كه براي خوب بودن و پاكي در حرم محيا است، مثل ديدن كساني كه حالت التماس و التجا با خداوند دارند نيايش مي كنند و امام را شفيع قرار مي دهند، صورتهاي نوراني كه شوق زيارت حضرت رضا(ع) آنها را از راه هاي دور به حرم كشانده، دستها و صورتهايي كه با اميد و آرزو از در و ديوار حرم تبرك مي جويند و ... ، و مهمتر از همه اينكه در زيارت مي خوانيم: اشهد انك تشهد مقامي ... تسمع كلامي(1). يعني اينكه امام رضا ! تو در اينجا حضور داري و حال مرا مشاهده مي كني... صداي مرا مي شنوي ... . كسانيكه با وجود همه اين شرايط كه تمايل انسان را به سوي خوبيها فراهم مي كند باز مرتكب خطا و اشتباه و گناه مي شوند نبايد تنبيهشان مساوي كساني باشد كه در يك مكان عادي يا مكاني كه شرايط براي گناه به صورت راحت تري فراهم است باشد.
بنابراين همه ما بايد مراقب باشيم كه ادب را در همه جا خصوصاً در مكانهاي مقدس حفظ كنيم و گرنه دچار محروميت مي شويم.
از خدا خواهيم توفــــيق عمــل بي ادب محروم ماند از لطف حق
بي ادب تنها نه خود را داشت بد بلــــكه آتــش بر همــه آفاق زد(2)
در ارتباط با سؤال دوم شما عرض مي شود اينكه مي گويند تا دعوت امام رضا (ع)نباشد كسي به حرم مشرف نمي شود يكي از دلايلش اين است كه چون ائمه معصومين انسانهاي كامل و جانشينان خداوند بر روي زمين هستند هرخيري كه به ما مي رسد(البته سرچشمه خيرها از خداست)از اين واسطه هاي خير رساني مي گذرد و به ما مي رسد و يكي از اين خير و خوبيها تشرف به حرم مبارك امام رضا (ع) است كه توفيقي است براي ارتباط با امام(ع) و برخورداري بيشتر از خوبيها و سعادتها اما شما كه با قصد انجام گناه به حرم مطهر مي آييد خودتان فكر كنيد و ببينيد با وجود اين شما با دعوت امام رضا به حرم مي آييد يا با دعوت كس ديگر؟
اما با اين حال به نظر مي رسد كه شما با وجود آنكه مرتكب گناه مي شويد هنوز امام را از ياد نبرده ايد كه البته اين هم لطف خود امام رضا(ع) است چرا كه امام باطن آلوده ماو سقوط ما را متوجه است و دلسوزتر از ما به ماست پس بهتر است قدر اين غنيمت بزرگ را بدانيد و سعي كنيد وجدان به خواب رفته خود را بيدار كنيد، به او نهيب بزنيد و به هر صورتي كه شده تصميم جدي و قطعي بر ترك اين گناه را داشته باشيد و براي موفقيت با خواهش و تمناي زياد از امام رضا(ع) بخواهيد كه شما را به راه راست هدايت كند اگر دل خود را پاك كنيد و خواسته دروني شما نجات باشدحتماً موفق مي شويد.
منابع و مآخذ:
1ـ زيارت امام رضا (ع).
2ـ مثنوي معنوي، مولوي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.