مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24580 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1ـ زماني حتي به فكر كردن به گناه هم راضي نبودم ولي اكنون بعضا گناهاني انجام مي دهم كه روزي فكر كردن به آن ها هم براي من مشكل بوده است؟ لطفا مرا راهنمايي فرمائيد.
انسان آميخته به نفسي است كه تمايلات متعدد دارد. و خداوند بيش از هر كس ديگر مي دانسته است كه انسان با وجود تلاشهايي كه مي كند، بعضا گرفتار زشتي ها و معاصي ناپسندي مي شود و از همين رو فرصت توبه و بازگشت به سمت خود را به سوي آدمي باز گذاشت. و از همين رو خود را غفار و توبه پذير ناميد. لذا آن چيزي كه شما بايد از آن بترسيد و فاصله بگيريد عادت بر گناه و كوچك شمردن آن است. اگر از ارتكاب معصيتي دلتان به درد مي آيد و ناراحت مي شويد و خود را سرزنش مي كنيد بدانيد كه از دامان خداوند دور نيفتاده ايد، بلكه كسي دور افتاده است كه گناه را با جسارت و بي خيالي انجام مي دهد و از عمل زشت خود دفاع نيز مي كند. اما راجع به آن كه گفته بوديد زماني حتي به فكر گناه هم نمي كرديد ولي الآن گاهي مرتكب مي شويد، بايد بدانيد نه آن زماني كه پرهيز داشتيد خيلي خوب بوديد نه اين زمان كه گاهي خطا مي كنيد خيلي بد هستيد. بلكه انسان گاهي توجه و نياز كمتري دارد و مراقبت از خودش آسان است ولي گاهي نياز هاي فراوان با شدت زيادي بر او هجوم مي كند، و مراقبت از خود در چنين شرايطي دشوار و كمرشكن مي شود. لذا آنچه شما بايد به آن توجه كنيد مراقبت ديروز و ارتكاب امروز نيست بلكه سعي براي مراقبت از خويش است. چه بسا كه سعي امروزتان بيشتر از سعي ديروزتان باشد. خدا را غفار و بخشنده بدانيد و ذهنتان را مشغول گناهان كرده نكنيد، بلكه همتتان را جمع كنيد براي پرهيز از معاصي و سعي براي بندگي ـ همين . و مطمئن باشيد خدا شما را مي پذيرد و كرده هاي زشتي را كه از آن برائت مي جوئيد را پاك مي كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.