مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24581 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

چرا اساسا انسان در يك لحظه گناه مي كند و لي تا ابد در جهنم مي ماند ؟
به آيات وترجمه آن دقت نمائيد
1 {والذين كفروا و كذبو ا با يا تنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ( بقره 39 ) }
و كساني كه كفرورزيدند و نشانه هاي ما را تكذيب نمودند همانان اهل آتشند و در آن جاودان خواهند ماند .
2- {ان الذين كفروا و ماتو ا و هم كفار اولئك عليهم لعنته الله و الملائكه و الناس اجمعين خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ( بقره 162 و 161) }
بدرستي كسانيكه كفرورزند در حالي كه كافر بودند جان سپردند آنها لعنت خداوند بر آنا ن است و نيز لعنت ملائكه و مردم همگي به آنها و آنها در عذابند و عذابشان سبك نخواهد شد.
4- {بلي من كسب سيئه و احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ( بقره 81) }
همانا كسي كه بدي را انجام دهد و بديهايش او را فراگيرد آنا ن اهل آتشند و آنان در آتش خواهند ماند
5- {قيل للذين ظلموا عذاب الخلد هل تجزون الاما كنتم تكسبون ( يونس 52)}
به آنا نكه ظلم روا داشتند گفته مي شود عذاب جاودانه را بچشيد آيا اين عذاب چيزي جز آنچه خود را به آن آراستيد .حال با توجه به آيات فوق و رواياتي كه كتب آنها ذيلا معرفي خواهد شد معلوم مي شود كه هر گناهي موجب عذاب ابدي شمرده نمي شود بلكه آنچه از جميع بين آيات و روايات بدست مي آيد آنست كه تنها گناهي كه موجب خلود در جهنم مي گردد كفر و شرك است و هر كافر فكري كه ضروري از ضروريات دين اسلام را انكار كند در آتش مخلد و جاودانه خواهد بود و عذاب او به هيچ وجه تخفيف نمي پذيرد مگر مستضعفين فكري و يا آن كس كه حجت بر او تمام نشده باشد به شرط آنكه در تفحص و تجّس از حقيقت كوتاهي و تقصير نكرد و از نظر و بينش دريغ ننموده باشد و اما غير از طائفه شيعه اماميه چه مخالفين ما در امر امامت وچه ساير طوايف شيعه كه اثني عشري نباشند اگر چيزي از ضروريات دين اسلام را انكار نكنند به دو گروه تقسيم مي شوند گروه اول متعصبان و منكراني هستند كه حجت بر آنها تمام شده واز امامت روي برتافتند ايشان در آتش دوزخ مخلد و جاودانه خواهند بود . و گروه دوم همان مستضعفين فكري هستند كه قدرت تشخيص حق ندارند و يا قادر بر تجسس و تجقيق نيستند و يا كساني هستند كه به واسطه دوري از علم و آگاهي حجت بر آنها تمام نشده است اين دسته نيز جزو ( مرجون لامرالله) است يعني حسابشان با خداست و اميد نجات براي آنها هست و اما گناهكاران به گناهان كبيره بنابراجماع علماي شيعه از شيعيان هيچ گا ه تا ابد در آتش جهنم نمي مانند و اينكه آيا در آتش داخل شوند و سپس بيرون مي آينديعني پس از تزكيه و زودودن نا خالصيهاي گناه از آتش خارج مي شوند يا آنكه اصلا در داخل بهشت نمي شوند روايات وارده در اين خصوص متفاوت است مقتضاي جمع بين روايات كه بگوئيم احتمال دار دكه داخل شوند و پس بيرون آيند و بنابر آنچه كه شيخ صدوق نيز مي گويد در جمع بندي نهايي مي توان گفت كه آتش قيامت خانه پستي و مذلت و خانه انتقام از اهل كفر و عصيان است و در آن بطور جاودان مخلد نمي مانند مگر اهل كفر و شرك و اما گناهكاران از اهل توحيد از آن آتش بواسطه رحمتي كه به آنها مي رسد و شفاعتي كه نائل مي شوند خارج مي گردند ( به آدرس شماره 3 مراجعه شود )
اما چرا كفار لجوج پيوسته در آتش باشند : جواب انست كه گاهي خود عمل به گونه اي است كه حرمان و خسران آن هميشگي است مانند كسي كه در دنيا چاقو در چشم يا گوش خود فرو برد و خود ر اكو ر نمايد اين كار هر چند در مدت كم صورت گرفته اما به گونه اي است كه موجب كوري مادام العمر مي شود و گناه كفر و شرك چنين است
2- اگر چه مدت عمر انسان كوتاه است ولي خدواند به همين مقدار از عمر انسان را در عالم بقاء به حقيقت ملكوتيه خويش واقف مي كند و آنچه به انسان مي رسد عين همان چيزي است كه آن را انجام داده است ( ذلك بما قدمت ايديكم و ان الله ليس بظلام للعبيد ال عمران آيه 183 )
3- عالم آخرت عالم حقيقت است و محاسبه بندگان براساس عقيده ونيت است و بنابر اين هر كس در نيت او بدي و شر رسوخ كند چناچه در دنيا الي ابد زندگي مي كرد دوست مي داشت كه اين مدت را به تجاوز و شرك و ظلم و غفلت بگذراند بنابر اين كفار بر اين حيث باطني مجازات مي شود و پاداش او بر طبق تمايلات باطني او مي باشد
منابع
1- جهنم چرا؟ محمد حسنخدا ملكي , انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
2- معادشناسي سيد محمد حسن حسيني طهراني , انتشارات حكمت ج 10
3- در محضر علامه طباطبائي محمد حسين رخ شاد چاپ 1380
4- قيام قيامت محمد شجاعي موسسه فرهنگي و دانش وو انديشه معاصر

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.