مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24582 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

قـرآن مـي گـويـد : اگـر نيت خود را آشكار سازيد و يا پنهان كنيد خداوند شما را مطابق آن جزا مي دهد و اين با احاديث فراواني كه مي گويد : نيت گناه , گناه نيست مخالفت دارد ؟
آن احـاديـث مـربوط به گناهاني است كه عمل خارجي دارد و نيت مقدمه آن است مانند :ظلم و دروغ و غـصـب حـقـوق , نه گناهاني كه ذاتا جنبه دروني دارند و عمل قلبي محسوب مي شوند , مانند شرك و ربا و كتمان شهادت .

تفسير نمونه ج 2 ص 396
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.