مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24584 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

در آيـه 31 سـوره نـسـاء مي خوانيم : ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اگر از گناهان بزرگي كه از آن نهي مي شويد پرهيز كنيد , گناهان كوچك شما را مي پوشانيم اين آيه مـردم را بـه گناهان صغيره تشويق مي كند و مي گويد : باترك گناهان كبيره , ارتكاب گناهان كوچك مانعي ندارد
آيه مزبور مي گويد : گناهان كوچك شما را مي پوشانيم يعني پرهيز از گناهان بزرگ مخصوصا با فراهم بودن زمينه هاي آنها يك نوع حالت تقواي روحاني در انسان ايجادمي كند كه مي تواند آثار گـنـاهـان كـوچـك را از وجود او بشويد و به تعبير ديگر بخشش گناهان صغيره يك نوع پاداش معنوي براي تاركان گناهان كبيره است و اين خود اثرتشويق كننده اي براي ترك كبائر دارد .

تفسير نمونه ج 3 ص 400
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.