مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24585 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

با آنكه قرآن براي حضرت آدم مقام والايي بيان مي كند چگونه مرتكب گناه شد ؟
آنـچه آدم مرتكب شد ترك اولي و يا به عبارت ديگر گناه نسبي بود نه گناه مطلق وگناه نسبي آن اسـت كـه گـاه بـعضي اعمال مباح و يا حتي مستحب در خور مقام افرادبزرگ نيست آدم نيز سزاوار بود از آن درخت نخورد هر چند براي او ممنوع نبود بلكه مكروه بود .

تفسير نمونه ج 1 ص 186
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.