مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24587 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

گناهان كبيره چند تا است ؟
بـراي شـنـاسـايي گناهان كبيره طرق مختلفي موجود است و ما اكنون به دو طريق ازآنها اشاره مـي نـمـايـيـم :1 - هر عملي كه خداوند در قرآن مجيد مرتكبين آن را تهديد به مجازات و عذاب كرده است - خواه بطور صريح و آشكار و يا بطور اشاره و نهي اكيد و مكرر - گناه كبيره است . 2 - از طـريـق روايـات صـحيح و معتبري كه از پيشوايان بزرگ اسلام به دست ما رسيده و در آنها گـنـاهـان كـبيره بطور روشن شمرده شده است ; مثلا امام علي بن موسي الرضاعليه السلام در نامه اي كه به خليفه عباسي مامون نوشته , تعداد گناهان كبيره را در آن بيان فرموده است . هـمـچنين روايتي كه اعمش از امام صادق عليه السلام نقل نموده بسياري از گناهان كبيره را بـيان كرده است و همچنين روايات ديگر , وما اكنون به قسمت عمده اي از گناهان كبيره كه در آيـات و يا روايات ذكر شده , دراينجا اشاره نموده و از پروردگار جهان مدد مي طلبيم كه به همه ما توفيق ترك همه آنها را بدهد . 1 - قتل نفس 2 - زنا كردن 3 - مي خوارگي 4 - ترك نماز 5 - تعدي به مال يتيم6 - فرار از ميدان جـهـاد 7 - ربـا خواري 8 - قمار بازي 9 - هرگونه ستمگري10 - لواط 11 - كمك به ظالمان 12 - اتـكاء به ظالم 13 - مسامحه در اداي حق مردم14 - دروغ 15 خيانت 16 - جنگ با اولياي خدا 17 - آزار نسبت به پدر و مادر18 - تهمت زدن به افراد پاك دامن 19 - غيبت 20 - بي اعتنايي به خشم و مـجـازات خـدا21 - بـي اعـتـنـايـي نـسبت به فريضه حج 22 - تكبر 23 - اسراف و تبذير 24 - خـوردن گـوشـت خـوك 25 - خـوردن خون 26 - خوردن گوشت مردار 27 - خوردن گوشت حـيواني كه به غير نام خدا ذبح شده است 28 - نوميدي از رحمت خدا 29 - كم فروشي 30 - اصرار برگناه صغيره 31 - ترك زكات 32 - قطع رحم 33 - پيمان شكني 34 - پنهان كردن شهادت 35 - سوگند دروغ . آنـچـه گـفته شد قسمت مهمي از گناهان كبيره است - اگر چه تعداد آنها به عقيده بسياري از دانشمندان منحصر به اينها نيست .

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.