مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24612 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا گناهكاري كه اعدام شده در آخرت نيز عقاب مي شود؟
اعدام شدگان اگر توبه نكرده باشند و از كارهاي زشت خويش پشيمان نشده باشند، مستحقّ كيفر الهي در جهان ديگر نيز خواهند بود. در حديث ظريفي آمده است: «ان الله أرحم أَن يُعذَّبَ ألْمرءِ مَرَّتين; خداوند مهربان تر از آن است كه شخصي را دو بار عذاب كند»(1). اين حديث شامل پشيمان شدگان از بديها و گناهان است كه قصاص دنيايي هم شده اند.

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)).

ـ16ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.