مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24613 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا گناه عالم و جاهل يكسان است؟
در حديث چنين آمده است: «يَغْفِر لِلْجاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْباً قَبْلَ اَنْ يَغْفَر لِلْعالِمِ ذَنْبٌ وَ اَحد; هفتاد گناه جاهل آمرزيده مي شود قبل از اينكه از يك گناه عالم درگذرند». ثواب عالم نيز از ارزش بيشتري برخوردار است. اين مطلب نبايد دستاويز اهمّيّت ندادن به گناه شود; زيرا كوچك شمردن گناه خود گناه بزرگي است.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ19ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.