مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24614 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا مي توان گناهي را به اين دليل كه مفسده اي كمتر از گناه ديگر دارد، انجام داد؟
گناه به طور كلّي براي انسان، خطر آفرين و موجب استحقاق عذاب است. هيچ گناهي را نبايد كوچك شمرد بايد توجّه كرد كه با انجام گناه از فرمان چه مولايي تخلّف مي شود. در احاديث آمده است كه از جمله گناهان غيرقابل آمرزش اين است كه بگوييم: اي كاش جز به اين گناه مؤاخذه نشوم; يعني گناهي را كوچك شمريم و بگوييم كاش تنها گناه من همين گناه باشد.
لازم به توضيح است كه اين مساله در باب اضطرار و محدورات فروعات خاصّي دارد. مثلا اگر به انسان بگويند يا اين شخص را بكش! يا كشته مي شوي. انسان نمي تواند آن شخص را بكشد. امّا اگر جايي مانده كه امر داير است بين مردن و راضي به شدن به نابودي خويش و خوردن يك غذاي حرام. اينجا خوردن غذاي حرام(گناه) اشكال ندارد.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ23ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.