مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24615 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا خداوند از گناهان جزئي خواهد گذشت؟
اگر منظور از گناهان جزئي، گناهان صغيره است در صورت ترك گناهان كبيره، خداوند گناهان صغيره را خواهد بخشيد. يادآوري اين نكته لازم است كه نبايد هيچ گناهي را جزئي شمرد; زيرا وقتي به عظمت خدا و نعمت هاي گسترده او توجّه كنيم، هيچ گناهي به نظر كوچك نخواهد آمد.
در حديث زيبا و ظريفي آمده است: از گناهان بزرگ آنست كه شخصي بگويد; اي كاش! جز به اين گناه مواخذه نشوم(1). و در حديثي ديگر شيطان از شما راضي مي شود به همان گناهاني كه كوچك شمرده مي شود(2).
در روايتي ديگر آمده: گناه كوچك راه گناه بزرگ است(3).
به هر حال رحمت خداوند شامل هر عذر خواه، هر شكسته دل است.

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 و 2 و 3 - ميزان الحكمه، ج 3، باب ذنب.

ـ24ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.