مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24616 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

با توجّه به آيات 116 و 47 سوره نساء درمي يابيم كه غير از شرك همه گناهان بخشيده مي شود; منظور از «همه گناهان» چيست؟
بخشيدن و يا نبخشيدن مورد بحث در آيه، مربوط به جهان آخرت است. در اين عالم خداوندِ رحيم همه گناهان حتّي شرك را در صورت توبه واقعي و قبل از رسيدن علايم حتمي مرگ، مي بخشد. امّا خداوند در آخرت از شرك و نفاق چشم نمي پوشد همان طور كه در آيه كريمه به آن اشاره شده است. و امّا منظور از همه گناهان، ستمي است كه انسان به نفس خويش نموده و يا در عبادات مربوط به خداوند سستي و اهمال كرده است و امّا حقوقي از مردم كه ضايع شده تا حدّ امكان بايد تدارك گردد. و يا وصيّت به اصلاح نمايند.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ28ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.