مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24620 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا گناهكار جاهل نيز مؤاخذه خواهد شد؟
منشأ گناه، جهالت است، ولي جاهل نيز مؤاخذه مي شود; زيرا جاهل وظيفه داشته است كه آگاه شود و چون بر خلاف وظيفه عمل كرده است مؤاخذه مي شود. لازم به ذكر است كه جاهل به دو قسم تقسيم مي شود:
1. جاهل مُقصّر; شخصي كه مي توانسته آگاه شود و كوتاهي نموده و مواخذه دارد.
2. جاهل قاصـر; شخصي كه دستش از مواضع آگاهي كوتاه بوده و مستضعف محسوب مي شود.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2061ـ
             اخـلاق و تربيت
             روش هاي تربيتي             اسـلام                         

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.