مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24621 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا بعضي از گناهان كيفرهاي سخت دارند؟
زيرا بعضي گناهان مفسده بيشتري دارند; از آنجا كه در ساختار تفكّر ديني، جهان نظم خاص و گسترده اي دارد و گناهان به منزله مخالفت با اين نظم هستند، گناه بزرگتر تخريب بيشتري را داراست; مثلا ممكن است كسي تجاوز به مال يك ثروتمند كند و يا اموال يتيم و فقيري را سرقت كند. يا كسي نماز را قضا كند و كس ديگري اصلا نماز نخواند. مسلماً اين اعمال متفاوت آثار متفاوتي نيز خواهند داشت و كيفرهاي الهي نيز در واقع آثار اعمال انسان است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2209ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.