-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2465 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بر اثر ضعف روحي مطالعه ام كم و درسم ضعيف شده است . تقاضاي راهنمايي دارم .

هر انساني كه بر اين جهان پهناور چشم مي گشايد, تحت هر شرايط فردي و اجتماعي كه قرار گيرد, به حكم فطرت و به مقتضاي عقل , كمال و خوش بختي خود را خواهان است . نه تنها غريزهء عشق به كمال , در انسان نيرومند است , بلكه در وجود حيوانات نيز ذخيره شده است , و در اين راه هر مانعي را از پيش پاي خود بر مي دارند وبه سوي هدف غريزي خود مي شتابند. حتي تما پديده هاي جهانِ طبيعت از ذرات بي نهايت كوچك اتم ها تا جهان پرعظمت كيهان ها, همه اعضاي سازمان اين كاروانند. صفحات گيتي و نظام جهان آفرينش گواه روشني است كه كاميابي هر موجودي وابسته به فعاليت و كوشش او است . تا صدها فعل و انفعال شيميايي در يك نهال به وجود نيايد,هرگز درخت برومند نخواهد شد. هر موجود ذي روحي از روي غريزه يا فطرت به اين حقيقت رسيده كه بقاي ناموس حيات , در گرو كار و كوشش است .

عالم حيوانات و جهان طبيعت به طور غريزي و طبيعي رو به كمال در حركت هستند, ولي انسان موجود است مختار و آزاد كه مي تواند با تلاش و كوشش حُسن كمال خواهي را به ثمر برساند و مي تواند با وقت گذراني و تنبلي ,سرمايهء عمر خود را به هدر داده و مايهء بدبختي خود را فراهم نمايد. قرآن كريم مي فرمايد: . سعادت و كاميابي هر كس در گرو سعي و كوشش او است .(1)

زندگي مردان موفق شهادت مي دهد همگي مرد كار و زحمت بوده اند و به قول نابغهء عصرخود: .(2) و به قول يكي ديگر از دانشمندان : .(3) و به قول سعدي : نابرده رنج گنج ميسر نمي شود مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد.

همان طوري كه تلاش و كوشش سرمايهء نيك بختي انسان است , سستي و تنبلي عامل بدبختي و عقب ماندگي فرد و اجتماع مي باشد. رسول گرامي اسلام 6فرمود: .(4) حضرت صادق 7فرمود: .(5)

شما كه جوان هستيد و از نعمت استعداد و حافظه برخوردار هستيد و مي دانيد كسي و دانشمندي بدون زحمت وبي خوابي كشيدن به جايي نرسيده است و مي دانيد در دنياي امروز آدم هاي بي سواد ياكم سواد, كمتر مي توانند درتأمين سعادت خود و جامعه مؤثر باشند, عقل و جدانت به شدت و قوّت تو را به فعاليت خستگي ناپذير در راه كسب علم و دانش و طي مراحل عاليه دعوت كرده و خواب را از سرت مي پراند. آيا نمي داني خوش بختي آينده ات به تلاش امروزت بستگي دارد و افسوس فردايت هيچ دردي را دوا نمي كند؟ بدان كه تو انساني و خداوند به تو چنان قدرت و نيرويي داده است كه با به كار اندازي آن ناممكن ها را به ممكن و شدن مبدل كني و آن عبارت از نيروي اراده و اعتماد به نفس است . اعتماد به نفس و تكيه بر ارادهء آهنين يكي از بزرگ ترين اركان سعادت فرد و اجتماع است .پيروزي هاي درخشاني كه مردان بزرگ جهان به دست آورده اند, در سايهء اعتماد به نفس و تلاش هاي مداوم آنان نصيبشان شده است . اگر به افق هاي روشن زندگي چشم دوخته اي و آيندهء شيرين را در نظر گرفته اي , لازم است براي نيل به اين هدف شب و روز درس بخواني و در اين راه امروز و فردا نكرده و خستگي به خود راه ندهي . بدان اگرخواستي و تلاش كردي , درجات ترقي را خواهي پيمود. مي گويند: يك دانش آموز چيني كه در رشتهء تحصيلي خودپيشرفتي به دست نياورده و ناكام شده بود, از شدّت يأس و نا اميدي , كتاب هايش را جمع كرد و به دور افكند. درهمان لحظه مشاهده كرد زني مستمند قطعه اي آهن را با سرسختي و كوشش خستگي ناپذير سوهان مي زند تا از آن سوزني درست كند. مشاهدهء اين صحنه انقلاب عظيمي در وجود اين محصل ايجاد كرد و روحش را به شدت تكان داد و به او درسي آموزنده و پرمعني آموخت . او تصميم گرفت به كلاس درس برگردد و به هر قيمتي كه هست , باقاطعيت تمام به ادامهء تحصيل بپردازد. اين تصميم رابه مرحلهء اجرا در آورد و در سايهء استقامتي كه از خود بروز داد,در رديف دانشمندان مشهور عصر خود قرار گرفت .(6)

نتيجه اين كه :

1 باور كني كه خوشبختي آينده ات وابستگي كامل به فعاليت امروزت دارد.

2 به طور قطع بداني همانند ساير جوانان به خواست خدا توانايي درس خوادن و رسيدن به مدارج عاليه راداري .

3 باور كني سستي و تنبلي بلاي خانمانسوز زندگي است و از وساوس شيطان است .

4 كسي بدون تلاش و زحمتبه جايي نرسيده است و سعادت و خوشبختي درِ خانهء كسي را مي زند كه ساعي وكوشا باشد.

5 هر روز چند بار به خودت بگويي بايد درس بخوانم و مي توانم به مدارج عاليه برسم . انشاءالله با توكل به خداو اعتمال به نفس و تلاش و جديت به موفقيت دلخواه خواهي رسيد.

(پـاورقي 1.نجم (53 آيهء 39

(پـاورقي 2.جعفر سبحاني , رمز پيروزي مردان بزرگ , ص 18

(پـاورقي 3.همان .

(پـاورقي 4.مصطفي حسيني دشتي , معارف و معاريف , مادهء تنبلي .

(پـاورقي 5.همان .

(پـاورقي 6.مجتبي موسوي لاري , رسالت اخلاق در تكامل انسان , ص 254

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.