مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24652 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

برايمبارزه با گناه و هواهاي نفساني و كنترل چشم رعت چه نكاتي ضرورياست
براي مبارزه با گناه و هواهاي نفساني رعايت چند نكته لازم است:

الف ) كوچك نشمردن هيچ گناهي هرچند به نظر صغيره باشد،

ب ) عزم جدي و آهنين بر ترك معصيت و مراقبت جدي و دائمي نسبت

به تمام افعال خود،

ج ) شرط نمودن با خدا مبني بر ترك معصيت و همچنين از او استعانت

جستن،

د ) هر گاه فكر گناه و وسوسه آن به ذهن آمد بلافاصله آن را از لوح ذهن

خارج كردن و توجه خود رابه خدا و امور شريفه مشغول داشتن. جديت و

موفقيت در اين امر پيروزي بزرگي است و در واقع دفع دشمن شيطان نفس از

همان خاكريز اول است. قرآن مجيد در وصف پارسايان ميفرمايد: ((ان الذين

اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون; پرهيزگاران چون

گرفتار وسوسه شيطان شوند هماندم متذكر (ياد خدا) شده وبصيرت يابند))، (اعراف،

آيه 201)،

ه' ) مطالعه و تفكر پيرامون عواقب سو و وخيم گناه. در اين رابطه مطالعه

كتب پيرامون معاد بسيار نافع و لازم است،

و ) خود را همواره در محضر حق تعالي دانستن و او را به يقين در همه

حال مراقب و بيناي به افعال خود نگريستن،

ز ) توجه به چهره كريه و زشت واقعي سيئات،

ح ) براي ترك معاصي لازم است دربسياري از موارد انسان از مكروهات

و چه بسا از برخي مباحات نيز چشم پوشد تا او را به انجام زشتيها نزديك

نسازند،

ط ) در حد ممكن دوري جستن از مكان ها و شرايطي كه آدمي را به گناه

ترغيب مينمايد،

ي ) تقويت اراده،

ك ) محاسبه نفس همه روزه و در صورت رخداد خطا خود را محاكمه و

توبيخ نمودن و بلافاصله استغفار كردن،

ل ) مطالعه پيرامون زندگي پارسايان و زاهدان و مطالعه كتب اخلاقي و... .

اما درباب كنترل چشم: اگر نگاه شما به صورت خيره و عمدي نيست و در

اثر برخوردهاي اجتماعي ايجاد ميشود به آن حساس نباشيد. اما اگر به

صورتي درآمده كه گناه تلقي ميشود براي درمان آن بايد مراحلي را طي

كنيد. در مرحله اول به برنامه زير به دقت عمل كنيد و در عدم تخلف از آن

كاملا سختگير باشيد:

1- هر روز صبح بعد از نماز با خداي خود شرط كنيد كه هرگز نگاه عمدي به نامحرم

نكنيد و هم از او در اين مسير استعانت جوييد.

2- در طول روز كاملا مراقب خود باشيد و هرگاه نفس شما را وسوسه كرد بلافاصله با

آن برخورد نموده و جلوي تخلفش را بگيريد.

3- شب بعد از نماز چند دقيقه كنشهاي روزانه خود را محاسبه كنيد و در جدولي

موارد تخلف يا اطاعت خود را يادداشت نماييد.

4- نسبت به موارد عدم تخلف خداي را سپاس گزاريد و در موارد تخلف استغفار و خود

را تنبيه و سرزنش كنيد و تصميم جدي تري براي مجاهده با نفس درروز بعد بگيريد.

اين برنامه راتا مدتي ادامه داده و نتيجه را براي ما گزارش نماييد.

5- نمازهاي خود را كاملا با توجه و حضور قلب و دقت كامل بخوانيد. زيرا نماز

بزرگترين عامل بازدارنده از كژيهاست و ميزان قبولي نماز هر كس متناسب با قوت

بازدارندگي آن از فحشاست. بنابراين هر قدر نماز بهتر باشد ديگر اعمال نيز بهتر

خواهند بود و هر اندازه نماز از حقيقت اصلياش دور گردد ديگر كنشها نيز به

ناهنجاري خواهند گراييد. از خداوند متعال توفيقات روز افزون شما را در جهت

ارمانهاي مقدس الهي و اسلامي مسالت داريم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.