مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24656 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

معرفت و محبت اهل بيت چگونه حاصل مي شود
ترديدي نيست كه محبت و عشق محصول معرفت است. اگر

اطراف آدمي را دهها يوسف فرا گرفته باشد، و وي به جهت كوري نتواند آنها

را ببيند، آيا هيچ گاه عاشق يوسف خواهد شد؟!

اگر به محبت اهل بيت(ع) و اولياي الهي توصيه شده است، در حقيقت

فرمان به تحصيل مقدمات آن ؤ كه همان معرفت ميباشد ؤ داده است; چرا

كه اگر معرفت حاصل شد، قهراا علاقه و عشق به دنبال آن پديد خواهد آمد.

براي تحصيل معرفت و محبت به پيشوايان معصوم(ع) راه كارهاي زير را به

شما توصيه ميكنيم:

1ؤ مطالعه در زندگي، اخلاق، رفتار و كرامتهاي پيامبر(ص) و ائمه(ع).

2ؤ مطالعه كلمات و سخنان آن بزرگواران; چرا كه فرمايشهاي آنان،

درهاي گران بهايي است، كه بايد در جست و جوي آنها بود. آيا ممكن است

كسي نهج البلاغه را بخواند و بفهمد، ولي عاشق علي(ع) نشود؟

3ؤ تهذيب نفس و پرهيز از گناه، و نيز عمل به واجبات; چرا كه آدمي تا

تزكيه و تهذيب نفس نكند نميتواند با اولياي مقرب الهي ارتباط برقرار كند.

نوريان مر نوريان را طالبندناريان مر ناريان را جاذبند

4ؤ دعا و الحاح به درگاه خداوند جهت القاي محبت آنان در دل.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.