مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24657 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1ـ هر قدر به ديگران محبت مي كنم احساس مي كنم دستم نمك ندارد هر ساله كه مي آيم زيارت به همه مي گويم بياييد ولي وقتي آنها را مي آوريم مرتب با من دعوا مي كنند چه كنم آيا اين كار را كه مي كنم گناه است يا نه؟ لطفا مرا راهنمايي فرماييد.
مومن وقتي به كسي محبت مي كند آن محبت را در واقع براي رضاي خدا مي كند و قصد قربت مي كند و با اخلاص و بدون چشم داشت محبت مي كند. پس اگر كسي كاري را براي رضاي خدا كرد كه ديگر دنبال اين نيست كه دستش نمك دارد يا ندارد. تو نيكي مي كن در دجله انداز كه ايزد در بيابانت دهد باز
خداوند در قرآن كريم توصيه مي كند به انفاق بدون منت و اذيت . نكند خداي ناكرده شما وقتي كاري را براي كسي انجام مي دهيد خسته شويد و منت گذاريد كه منجر به دعوا مي شود اگر چنين است توبه كنيد و از حالا هر كاري كه مي كنيد در ازايش هيچ توقعي حتي توقع تشكر نداشته باشيد از اهل بيت بياموزيد كه پس از آن كه سه روز متوالي قوت و غذاي خويش را به مسكين و يتيم و اسير دادند گفتند: « لا نريد منكم جزاء و لا شكورا» ما از شما پاداش و تشكر كمي خواهيم. چرا؟ چون فرموده بودند: « انما نطعمكم لوجه الله » ما فقط به خاطر خوشنودي خدا به شما انفاق كرديم، پس ديديد اگر كسي كاري را با اخلاص و فقط به خاطر رضاي خدا بكند اصلا به عكس العمل هرگز توجه ندارد.
ما حديثي داريم از معصوم كه اگر مي خواهيد خوشبخت باشيد از ديگران توقعي نداشته باشيد.
ـ اگر شما دوست داشته باشيد كه ديگران از شما تعريف كنند هيچگاه تعريف نخواهند كرد بايد رها بشويد يعني نيازي به تعريف كردن آنها در خود نبينيد بعد مي بينيد كه تعاريف شروع مي شود.
ـ اگر شما كار را براي آنها انجام مي دهيد عنوان كنيد آنها هم موظفند وظيفه اشان را در مقابل شما انجام دهند و از شما تشكر كنند و اگر نكردند ديگر انجام ندهيد. اما اگر هدفهاي والاتر و برتري داريد، خوب انتظار داشتن از آنها كار صحيحي نيست و مزد را از صاحب مزد بخواهيد.
ـ شما در مورد آمدن به زيارت هدف ابتدا خودتان باشيد كه مي آييد و يك جريان خودسازي در اين جا دنبال مي كنيد. اما اگر مي توانيد براي يك گروه اين جريان را راه بياندازيد بايد تحمل و سعه صدر زيادي داشته باشيد چون افراد متفاوتند و همان طور كه قيافه شان با هم متفاوت است اخلاق ها و ظرفيت ها نيز با متفاوت است. پس توصيه مي شود خودتان را درگير تعداد زياد نكنيدبا كساني مسافرت كنيد كه امتحان خود را داده اند و با آنها به شما خوش مي گذرد

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.