مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24684 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

معاشرت با افراد منحرف آنگاه كه قصد راهنمايي در بين باشد داراي چه ضوابطي است؟
1. اين اهتمام دلسوزي، برخاسته از درد دينداري و قابل تقدير است. حقيقت اين است كه انسان منحرف به دنيا نمي آيد. نقص تربيت، عدم شناخت، ضعف در برخوردها و عوامل گوناگون ديگر، افراد را به انحراف مي كشاند.
2. قدم اول بنابرروش هدايت قرآني برداشتن موانع از طريق شناخت نيازي كه آنان را به فساد كشانده، مي باشد; زيرا قرآن از روش پيامبر((صلي الله عليه وآله)) چنين حكايت مي كند:«يضع عنهم امرهم و الاغلال التي كانت عليهم;(1)سنگينيها و زنجيرهاي آنان را بر مي داشت».
گاه مي تواند ازدواج، ايجاد صميميت، مقبوليت و شخصيت دادن زمينه ساز تغييرهاي اساسي باشد.

ـــــــــــــــــــــ
1 -سوره اعراف، آيه 157.

ـ2115ـ
3. پرسشهاي جواب داده نشده، پاسخ يابد.
4. انسان، خود ثابت قدم باشد. چنان نباشد كه آنها با شيطنت او را منفعل كنند. فرد گمراه از داشتن همراه بيشتر، راحتتر به كار ادامه مي دهد.
5. مطالعه كتب تربيتي بسيار لازم است.
6. بررسي مراتب امر به معروف و نهي از منكر در كتاب رساله عمليه لازم است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2116ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.