مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24685 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا با دانستن اينكه بعضي از بستگان، از مال حرام پرهيزي ندارند و اموال آنها شبهه ناك است، قطع رابطه مجاز مي شود؟
حرام بودن يا شبهه حرام در مال اشخاص ملازمه اي با قطع رابطه با آنها ندارد. آنچه لازم است، نخوردن غذا يا استفاده از اموال آنها است; زيرا كه اموال آنان مخلوط با مال ديگران است و تصرف در مال ديگران بدون اجازه آنها حرام است.
قطع رابطه در صورتي جايز است، كه بدانيم او دست از حرام خواري برخواهد داشت. علاوه بر اين اگر طرف مقابل از ارحام باشد و ارتباط با او الزامي باشد، مي توان از مراجع عظام اجازه گرفت و از اطعام آنها نيز استفاده نمود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2076ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.