مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24688 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معاشرت با منحرفين داراي چه ضوابطي است، آنگاه كه قصد راهنمايي در بين باشد؟
1. اين دلسوزي ، برخاسته از درد دينداري و قابل تقدير است و حقيقت هم اين است كه انسان منحرف به دنيا نمي آيد، نقص تربيت، عدم شناخت، ضعف در برخوردها و عوامل گوناگون، آدمها را به انحراف مي كشاند.
2. قدم اول بنابر هدايت قرآني برداشتن موانع آنها از طريق شناخت نيازي كه آنان را به فساد كشانده، برداشته مي شود. زيرا قرآن از روش پيامبر((صلي الله عليه وآله)) چنين حكايت مي كند: يضع عنهم امرهم و الاغلال التي كانت عليهم; يعني سنگينها و زنجيرهاي آنان را بر مي داشت.
گاه مي تواند نياز به ازدواج، صميميت، مقبوليت و شخصيت دادن زمينه ساز تعبير كلي باشد.
3. پرسشهاي جواب داده نشده، پاسخ يابد.
4. خود انسان، ثابت قدم باشد. چنان نباشد كه آنها با شيطنت ما را منفعل كنند. گمراه از داشتن همراه بيشتر، راحت تر به كار ادامه مي دهد.
5. مطالعه كتب تربيتي بسيار لازم است.
6. بررسي مراتب امر به معروف و نهي از منكر در كتاب رساله عمليه لازم است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 ـ سوره اعراف ، آيه 157.

ـ23ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.