-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2470 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نقش محيط و افراد در هدايت و گمراهي و رابطه اين دو با آزادي انسان چيست ؟

تأثير عواملي مانند وراثت , محيط, فرهنگ و افراد در نوع روحيات و حالات انسان قابل انكارنمي باشد. اميرمؤمنان علي 7پيرامون عامل وراثت مي فرمايد:

اخلاقي دليل پاكي وراثت و فضيلت ريشهء خانوادگي است .

محمد بن حنفيه فرزند علي 7در جنگ جمل علمدار لشكر بود, حضرت به او فرمان حمله داد او حمله كرد,ولي بر اثر ضربات دشمن از پيشروي بازماند, حضرت خود را به او رساند و فرمود از ضربات دشمن مترس حمله كن محمد قدري پيشروي كرد, ولي باز متوقف شد حضرت با قبضه شمشير به دوشش كوبيد و فرمود اين ضعف و ترس رااز مادرت به ارث برده اي (1) و نيز از آن حضرت نقل شده كه فرمود: الناس بامدائهم اشبه منهم بآبائهم (2);شباهت

مردم به هيئت حاكمه خود از شباهت آنان به پدران خويش بيشتر است .> در اين جا مي بينيم علي 7قدرت نفوذ امرا رادر ساخت اجتماع از محيط خانواده و قدرت پدران زيادتر دانسته است . رسول اكرم 6در مورد اثر گذاري دوست در روش و منش انسان مي فرمايد: (3); روش آدمي بر طبق دين و سيره ءدوست و رفيقش خواهد بود.> پس محيط فرهنگ و روابط اجتماعي و فردي در روح و روان انسان مؤثر هستند وهيچ انديشمندي در تأثير اين عوامل شكي ندارد, ليكن مسئلهء مهم اين است كه بايد ديد تأثير اين عوامل تا چه حداست . آيا آزادي و اختيار و قدرت انتخاب را از انسان سلب مي كنند و آدمي را همانند توپ فوتبال در هر مسيري كه بخواهند به حركت درمي آورند و يا اين كه حداكثر تأثير اين عوامل ايجاد حوزهء مساعد براي نوع گزينش و انتخاب انسان است و انسان مي تواند با استفاده از آزادي ذاتي خود و در پرتو تقويت اراده خطوط زندگي را ترسيم كند وبرحسب ميل خود, برخلاف وفاق سائقه و كشش هاي دروني و عوامل مؤثر بيروني گام بردارد و سرنوشت خود را به دست خود بسازد.(4)

وجدان انسان , تجربه و آزمون وتاريخ افراد و ملت ها گواه روشني است كه انسان مي تواند درسايهء حريت وجزادي فطري وذاتي خود سرنوشت خويش را با اختيار خود رقم بزند.

هابيل و قابيل هر دو از يك پدر و مادر هستند و در يك محيط و تحت تربيت مساوي زندگي مي كنند, ليكن هابيل راه تقوا پاكي را پيش مي گيرد و قابيل از نفس اماره و سركش پيروي كرد و تا جايي آتش حسدش شعله ورمي شود كه قاتل برادر مي شود. پسر نوح پيامبر به دعوت پدرش گوش نداده و ايمان نمي آورد و از غرق شدگان مي باشد و زن فرعون چنان ايمان استوار پيدا مي كند كه در زير شكنجه هم دست از اعتقادش برنمي دارد, خداوندايمان اين زن پاك را به عنوان مثل براي افراد با ايمان ذكر مي كند تا همه بدانند تحت هر شرايطي مي توان به اعتقادصحيح دست يافت . قرآن مي فرمايد:

فرعون مثل زده است در آن هنگام كه گفت پروردگارا خانه اي براي من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون وكار اونجات ده و مرا از گروه ستمگران رهايي بخش >.

در محيطهاي دعوت پيامبران اكثريت مردم از شرايط مساوي برخوردار بودند, از اين رو عده اي ايمان مي آوردند و گروهي به باطل خود پافشاري مي كردند, در جريان كربلا عده اي و لو قليل با حسن اختيار خود به قافله سالار پهيدان پيوستند و گروه كثيري با اختيار و با آگاهي از همه چيز به پيروي از هواي نفس در صف باطل قرارگرفته و با تسهيلات انسان زمان خود به جنگ و قتال برخواستند. نتيجه اين كه گرچه عوامل در ساخت هويت انسان دخالت دارند, ليكن همه اين ها در حد زمينه سازي است و انسان مي تواند با استفاده از قدرت آزادي , راه ايمان راانتخاب كند كه اين تمييز دهنده آدمي از ساير موجودات است .

(پـاورقي 1 ـ همان .

(پـاورقي 2 ـ همان ص 468

(پـاورقي 3 ـ محمد تقي مجلسي , بحارالأنوار, ج 71 ص 201

(پـاورقي 4 ـ جعفر سبحاني . منشورجاويد, ج 4 ص 352- 362

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.