مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24712 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انسان چگونه ميتواند به جايي برسد كه جز خدا چيزي ديگر نبيند
رسد آدمي به جائي كه به جز خدا نبيند همان

مقام فنا و كمال انقطاع الي الله است كه براي رسيدن

به آن بايد كمر همت و طلب را بست و با كم كردن

علايق مادر و لذات دنيوي و خروج از بيت نفس و

ظلمت طبيعت و حجاب منيت و خود خواهي براي

خدا قيام نمود و اهم آن ترك معصيت و انجام

واجبات است و بعد عمل كردن به آنچه ميداند تا

به فرموده آيت الله بهجت از اين عمل علم و

هدايت زاييده شود و آدمي را در ادامه سلوك ياري

و راهنمائي نمايد.

((قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله))

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.