-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2472 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از دعاي چيست و چه گناهي است ؟

جمله فوق , بخشي از دعاي كميل است كه امام علي 7به پيشگاه خداوند عرضه مي دارد:(1)

گناه پيامدهاي منفي فردي و اجتماعي دارد. گناه معنويت و نوارنيت را از انسان سلب مي كند. يكي ازپيامدهاي گناه سلب نعمت است , چنان كه در كلمات امام علي 7در بخش فوق بدان اشاره شده است .حضرت علي درجاي ديگر نيز يكي از آثار گناه را سلب نعمت داشته و فرمود:; هر گاه مردم موقعي كه بلاها نازل مي شود, و نعمت هاي الهي از آنهاسلب مي گردد, با صدق نيت رو به درگاه خداآورند, و با قلب هايي آكنده از عشق و محبت به خدا از او درخواست حل مشكل كنند, خداوند آنچه را ازدستشان رفته , به آنها باز مي گرداند, و هر گونه فسادي را براي آنها اصلاح مي كند.(2)

]امام صادق 7نيز فرمود: (3) از بخش هاي دعاي كميل چند نكته قابل توجه است :

1- كناهان سلب زوال نعمت مي گردد, چنان كه حضرت امام علي 7بدان اشاره كرده است .

2- دقيقامعلوم نيست چه گناهاني سبب زوال نعمتمي گردد;ولي به نظر مي رسد گناهان كبيره است ياكفران نعمت و اسراف وزياده روي در انفاق و امساك ;هم چنني قمار و كارهاي نا مشروع گاهي نعمت را زايل مي كند, چرا كه زوال هر نعمتي به كفران آن نعمت محقق مي شود.

3- امام علي 7با بيان بخش هاي دعاي كميل , به ديگران مي آموزد از خداوند چگونه طلب مغفرت كنند.و خود آن حضرت گناه نكرده است , تا از آن آمرزش بطلبد.

(پـاورقي 1 ـ مفاتيح الجنان , دعاي كميل .

(پـاورقي 2 ـ نهج البلاغه , خطبه 188

(پـاورقي 3 ـ تفسير نمونه , ج 7 ص 212مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.