مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24722 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا انجام مكروهات موجب عقاب خواهد شد؟
شخص به دليل انجام كارهاي مكروه مؤاخذه نمي شود، امّا انجام اين اعمال سبب كدورت قلب، كم شدن فضيلت عبادت، عدم توفيق در تهذيب نفس و... مي شود. اصرار بر مكروهات، نفس را به تدريج به انجام حرام ترغيب مي كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2337ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.