مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24724 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

معيار شناخت منافقين در جامعه چيست ؟
نـشـانه هاي مختلفي دارد از جمله : 1 - هياهوي بسيار و ادعاهاي بزرگ , و به عبارت ديگر گفتار زياد و عمل كم و ناهماهنگ 2 - در هر محيطي رنگ آن محيط را گرفتن وبا هر جمعيتي مطابق مذاق آنان حرف زدن 3 - حساب خود را از مردم جدا كردن , وتشكيل انجمنهاي سري با نقشه هاي حـسـاب شـده 4 - خدعه و نيرنگ و فريب و دروغ و تملق و چاپلوسي , پيمان شكني و خيانت 5 - خود برتر بيني , و مردم را ناآگاه , سفيه وابله قلمداد كردن .

تفسير نمونه ج 1 ص 99
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.